ความรื่นรมย์สงบเงียบ อบอุ่น ด้วยกลิ่นไอวัฒนธรรมล้านนา ใจกลางเมืองเก่าเชียงใหม่

ปันนา เฮอริเทจ เป็นโรงแรมขนาดเล็ก ตั้งอยู่ศูนย์กลางเมืองเก่าของเชียงใหม่ ซึ่งถูกโอบล้อมด้วยคูเมืองและกำแพงเมืองโบราณ โดยมีวัดเก่าแก่และถนนสายการค้าตั้งอยู่รายล้อมบริเวณโรงแรม

ปันนา เฮอริเทจ หรือมรดกของอารยธรรมล้านนา ได้มาจากงานสถาปัตยกรรมของอาคารโรงแรมที่ออกแบบได้อย่างสวยงาม กลมกลืน เป็นอาคารครึ่งปูนตบแต่งด้วยเครื่องไม้แบบโคโลเนียลล้านนา ภายในโรงแรมและห้องพักตบแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณอันทรงคุณค่า และภาพสถานทีท่องเที่ยวที่สวยงามและมีชื่อเสียงของเชียงใหม่และภาคเหนือของไทย